Prihlásenie

O nás

Hlavné činnosti, ktoré poskytujeme:
• Zemné a výkopové práce
• Terénne úpravy:
- planírovanie
- modelovanie terénov do rôznych tvarov (shaping)
- modelovanie kaskád a terás
• Výkopy rýh :
- vodovodné, plynové, elektrické a kanalizačné prípojky
- výkopy základových rýh, pásov a pätiek
- výkopy drenáži
• Výkopy jám:
- výkop bazénov
- výkop čističiek
- výkop žúmp
- výkop jazierok
• Vypĺňanie základov (hluchých priestorov):
- stavebnou suťou
- zeminou
- kameňmi
• Pieskovanie a štrkovanie rýh a jám
• Búracie práce nízkopodlažných objektov